Obrona rozprawy doktorskiej - mgr Doroty Gierej

21 lutego (piątek) o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Doroty Gierej p.t. „Efekt behawioralny obniżenia poziomu białka c-Fos w neuronach kory słuchowej myszy”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. med. Adam Płaźnik; dr hab. Jan Rodriquez Parkitna