obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Krasowskiej

6 listopada (czwartek) br. o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Elżbiety Krasowskiej p.t. „Specific alterations in hippocampal receptors and synaptic machinery in dystrophic mice”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Kopromotor: prof. dr hab. Dariusz C. Górecki
Recenzenci: prof. dr hab. med. Krystyna Ossowska; dr hab. Lidia Strużyńska, prof. nadzw.