Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Emilii Białopiotrowicz

14 marca (środa) o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Emilii Białopiotrowicz p.t.: „Poszukiwanie markerów diagnostycznych choroby Alzheimera w oparciu o badania cyklu komórkowego i apoptozy w ludzkich limfocytach B”

Promotor: dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Leszek; prof. dr hab. Ewa Sikora

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu