Obrona rozprawy doktorskiej-mgr. Jacka Rogali

14 stycznia br. o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Jacka Rogali p.t. „Rola ciała okołokolankowatego (PGN) w modulowaniu odpowiedzi komórek przekaźnikowych ciała kolankowatego bocznego (LGN) u kota.”

Promotor: dr hab. Daniel Wójcik, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski; dr hab. Piotr Suffczyński