Obrona rozprawy doktorskiej-mgr. Jana Kamińskiego

10 maja (czwartek) o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Jana Kamińskiego p.t.: „Mechanizmy integracji informacji zmysłowej u szczura: rola synaps elektrycznych”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kossut, prof. dr hab. Jan Konopacki