Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jana Potworowskiego

8 października 2013 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Jana Potworowskiego p.t.: „Rekonstrukcja i lokalizacja źródeł potencjałów polowych”
Promotor: dr hab. Daniel Wójcik, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki; dr hab. Jarosław Żygierewicz, prof. nadzw.