Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jana Suskiego

5 listopada br. (wtorek) o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Jana Suskiego p.t.: „Mitochondrial implications of tumor necrosis factor a mediated impairment of oligodendrocyte progenitor differentiation”
Promotor: dr hab. Mariusz Więckowski, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. med. Krystyna Domańska-Janik; prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz