Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Korczyńskiego

7 maja (środa) o godzinie 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na
II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Jarosława Korczyńskiego p.t.: „Udział alternatywnych szlaków sygnałowych indukowanych stymulacją receptora P2Y2 w kompensacji zmian wywołanych blokadą kinazy zależnej od Rho
w komórkach glejaka C6”

Promotor: dr hab. Wanda Kłopocka, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Nalepa; prof. dr hab. Zbigniew Madeja