Obrona rozprawy doktorskiej - mgr Karoliny Świątek-Machado

13 czerwca (środa) o godzinie 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Karoliny Świątek-Machado p.t.: „Ocena działania nowych inhibitorów ścieżki sygnałowej JAK/STAT3 i identyfikacja genów regulowanych przez STAT3 w komórkach glejaka”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Dulak; dr hab. n. med. Paweł Włodarski