Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Katarzyny Biegańskiej

6 października (czwartek) o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Katarzyny Biegańskiej p.t.: „Badanie udziału endogennych białek ICER (inducible cAMP early repressor) w apoptozie komórek nerwowych.

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Jacek Jaworski
prof. dr hab. Władysław Lasoń