obrona rozprawy doktorskiej-mgr Katarzyny Misztal

29 listopada (wtorek) o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Katarzyny Misztal p.t.: „Mechanizm akumulacji B-kateniny w cytoplazmie i jądrze zróżnicowanych neuronów wzgórzowych”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek; dr hab. n. med. Paweł Włodarski