Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Katarzyny Osieckiej

22 września (czwartek) o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Katarzyny Osieckiej p.t.: „Oddziaływanie białka prionowego z cytoszkieletem mikrotubularnym”

Promotor: dr hab. Krzysztof Nieznański
Recenzenci: dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.; prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski