Obrona rozprawy doktorskiej-mgr. Konrada Gabrusiewicza

20 stycznia (czwartek) o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Konrada Gabrusiewicza p.t. „Charakterystyka i modulacja pronowotworowego fenotypu mikrogleju i makrofagów w doświadczalnym modelu glejaka”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Członkowska; prof. dr hab. Jakub Gołąb