Obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Łukasza Majewskiego

26 września 2011 r. o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Łukasza Majewskiego p.t. ”Miozyna VI w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy: jej rola w jądrze komórkowym i migracji komórek”

Promotor: prof. dr hab. Jolanta M. Rędowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Madeja; dr hab. Elżbieta Rębas