Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Świecha

17 lutego br. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Łukasza Świecha p.t. „Rola białek CLIP-170 i IQGAP1 w rozwoju drzewka dendrytycznego neuronów hipokampalnych regulowanym przez kinazę mTOR”

Promotor: dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; prof. dr hab. Jolanta M. Rędowicz

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu