Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gawlaka

9 września (wtorek) br. o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Macieja Gawlaka p.t.: „Lokalizacja i funkcja metaloproteinaz macierzy zewnątrz-komórkowej w mózgu gryzoni, w warunkach prawidłowych i w wybranych stanach patologicznych”

Promotor: dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć; dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. nadzw.