Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Magdaleny Domoń

13 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Magdaleny Domoń p.t. ”Annexin A6 involvement in the organization of cholesterol-rich membrane microdomains”

Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Kopromotor: Prof. Francoise Besson
Recenzenci: Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski, Dr Sabine Castano

Obrona odbędzie się w j. angielskim