Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Magdaleny Karetko-Sysa

22 czerwca (piątek) o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Magdaleny Karetko-Sysa p.t.: „Sieci perineuronalne w korze mózgowej szczurów po udarze foto-uczuleniowym”

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramska
Recenzenci: dr hab. Teresa Zalewska, prof. nadzw.; dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.