Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sielskiej

14 października (poniedziałek) br. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Małgorzaty Sielskiej p.t.: „Rola czynników stymulujących tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF) oraz granulocytów i makrofagów (GM-CSF) w regulacji funkcji mikrogleju i makrofagów naciekających glejaki oraz w progresji nowotworu”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Motyl; dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz, prof. nadzw.