Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Mazurkiewicza

31 marca (poniedziałek) o godz. 12.30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Marcina Mazurkiewicza p.t. „Elastyczność behawioralna w procesie fizjologicznego starzenia się szczurów oraz starzenia się myszy reprezentujących zaburzenia typu tauopatii i amyloidopatii”

Promotor: dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jolanta Dorszewska; dr hab. Paweł Mierzejewski