Obrona rozprawy doktorskiej-mgr. Marcina Wawrzyniaka

15 września (czwartek) o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Marcina Wawrzyniaka p.t.: „Transgeniczny szczur z nadekspresją MMP-9 jako nowy model do badania uczenia się i pamięci”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw.; prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko