Obrona rozprawy doktorskiej - mgr. Marka Wojciechowskiego

22 maja 2012 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Marka Wojciechowskiego p.t.: “CG specific methyl-transferase M. Mpel and restrictase R. Thal”

Promotor: prof. dr hab. Matthias Bochtler
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz,prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz