Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Mikosz

10 września 2013 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Marty Mikosz p.t. „Różnice płciowe w zachowaniach związanych z empatią oraz nabywaniem, wygaszaniem i odnawianiem warunkowego strachu”

Promotor: dr hab. Tomasz Werka, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kossut; prof. dr hab. Piotr Popik