Obrona rozprawy doktorskiej - mgr Mileny Wiech

19 listopada 2013 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Mileny Wiech p.t.: „HSP70 w stabilizacji produktów białkowych zmutowanego genu TP53 w komórkach nowotworowych”

Promotor: prof. dr hab. Alicja Żylicz
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk; dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.