Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Moniki Gajerskiej-Dzieciątkowskiej

23 kwietnia (środa) o godzinie 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Moniki Gajerskiej-Dzieciątkowskiej
p.t.: „Wpływ separacji od matki i podawania deksametazonu w okresie okołoporodowym na zachowanie dorosłych myszy i ekspresję receptorów kortykoidowych w ich mózgu”

Promotor: dr hab. Ruzanna Dżawadian, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Nalepa; dr hab. Marek Wieczorek, prof. nadzw.