Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Tacikowskiego

3 lutego (piątek) o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Pawła Tacikowskiego p.t.: „Mózgowe korelaty przetwarzania informacji związanych z własną osobą”

Promotor: dr hab. Anna Nowicka

Recenzenci: prof. dr hab. Tytus Sosnowski; prof. dr hab. Andrzej Wróbel