obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Przanowskiego

30 października (czwartek) o godzinie 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Piotra Przanowskiego p.t.: „Rola czynników transkrypcyjnych STAT i ich genów docelowych Jmjd3 i Uba7 w regulacji ekspresji genów prozapalnych indukowanej przez lipopolisacharyd w mikrogleju”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Jolanta Jura, prof. nadzw.; dr hab. Joanna Wesoły, prof. nadzw.