Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wilka

17 września (wtorek) o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Piotra Wilka p.t. „Porównanie fosforylacji i struktur krystalograficznych syntaz tymidylanowych nicienia Caenorhabditis elegans i ssaczych”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak;
prof. dr hab. Sławomir Filipek