Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Płatka

14 lutego (piątek) o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Rafała Płatka p.t.: „Wpływ nadekspresji cząsteczek adhezji komórkowej L1-CAM w rdzeniu kręgowym szczura na wywołane uszkodzeniem zmiany w układzie neuroprzekaźników i białek zaangażowanych w reorganizację sieci nerwowych”

Promotor: dr hab. Małgorzata Skup, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. med. Krystyna Domańska-Janik; prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik