Obrona rozprawy doktorskiej - mgr. Tomasza Górkiewicza

14 września (środa) o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Tomasza Górkiewicza p.t.: „Wpływ metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) na prądy zależne od receptorów NMDA w neuronach hipokampalnych oraz na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) w ciele migdałowatym”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Stefan Kasicki, prof. nadzw.; dr hab. Teresa Zalewska, prof. nadzw.