Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Wasik

20 września (piątek) o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Urszuli Wasik p.t. „Wpływ modyfikacji potranslacyjnych białka CacyBP/SIP na jego funkcję w komórce”
Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska;
dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG