Popularyzacja nauki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Obie imprezy oceniane są bardzo wysoko. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk przyznały w 1998 roku równorzędne Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki organizatorom “Pikniku Naukowego” oraz organizatorom Festiwalu Nauki.
Pracownicy Instytutu biorą także udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych rezem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Odbywają się również spotkania z indywidualnymi grupami uczniów, zainteresowanych działalnością wybranych zespołów badawczych.

dr hab. Anna Wasik, koordynator

BioCentrum Edukacji Naukowej

Celem działalności BioCEN są szeroko rozumiane działania edukacyjne i popularyzujące zagadnienia biologii w Polsce, a w szczególności prowadzenie warsztatów laboratoryjnych, szkoleń, pokazów i ogólnodostępnych wykładów głównie dla młodzieży i nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych. Ponadto w zakres działania BioCEN wchodzą wszelkie aktywności umożliwiające poprawę stanu wiedzy i świadomości roli biologii w społeczeństwie polskim. Instytut Nenckiego od lat organizuje jednodniowe Sympozja Naukowe dla nauczycieli biologii z całej Polski. W trakcie spotkań słuchacze nie tylko mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauk biologicznych, podyskutować o zagadnieniach dotyczących psychologii czy medycyny, ale także spotkać się z autorami podręczników do biologii. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w przedsięwzięciu, które oceniane jest bardzo wysoko. Szkoła Festiwalu Nauki została bowiem laureatem konkursu Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Popularyzator Nauki 2006”, nagrodzona była także za działalność popularyzatorską w latach 2004-2006 przez Polskie Towarzystwo Genetyczne. W roku 2010 Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało BioCEN za Miejsce Odkrywania Talentów.
Więcej na stronie http://www.biocen.edu.pl/