Popularyzacja nauki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Obie imprezy oceniane są bardzo wysoko. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk przyznały w 1998 roku równorzędne Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki organizatorom “Pikniku Naukowego” oraz organizatorom Festiwalu Nauki.
Pracownicy Instytutu biorą także udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych rezem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Odbywają się również spotkania z indywidualnymi grupami uczniów, zainteresowanych działalnością wybranych zespołów badawczych.

dr hab. Anna Wasik, koordynator

Festiwal Nauki

Od 2009 r. wprowadzono, z myślą o maturzystach, nowy cykl wykładów pod nazwą „Kluby Młodzieżowe”.
W 2006 r. po raz pierwszy w ramach Festiwalu odbyła się impreza pt. „Researcher’s night”, na którą Festiwal uzyskał dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Noc Badacza odbyła się tego samego dnia, jednocześnie w wielu krajach Europy. Jej celem było przybliżenie społeczeństwu sylwetki badacza, ukazanie specyfiki jego pracy, ale też podkreślenie, że mimo swojej pasji naukowej nie jest on wyobcowany z życia, że ma swoje pozazawodowe zainteresowania, rodzinę, lubi określone książki i muzykę, jest jednym z nas. Naukowcy, to ludzie o różnorodnych charakterach, zainteresowaniach i marzeniach. Ich wspólną pasją jest poznawanie. Doktoranci z Instytutu Nenckiego przygotowali na tę okazję happening pt. „Doktorant też człowiek”, podczas którego goście oglądali eksponaty „muzeum nauki”, uczestniczyli w pokazach składania spadochronu i wysłuchali opowieści o sportach ekstremalnych, zaglądali do kącika kulinarnego, a wszystko przy akompaniamencie bębnów i gitar. Równocześnie odbywały się wykłady i spotkania stricte naukowe.
Więcej informacji na stronie http://www.festiwalnauki.edu.pl/