Popularyzacja nauki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Obie imprezy oceniane są bardzo wysoko. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk przyznały w 1998 roku równorzędne Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki organizatorom “Pikniku Naukowego” oraz organizatorom Festiwalu Nauki.
Pracownicy Instytutu biorą także udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych rezem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Odbywają się również spotkania z indywidualnymi grupami uczniów, zainteresowanych działalnością wybranych zespołów badawczych.

dr hab. Anna Wasik, koordynator

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Działalność Funduszu opiera się na pracy społecznej członków i sympatyków oraz współpracy z wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami lekarskimi i artystycznymi, społecznym ruchem na rzecz dzieci niepełnosprawnych i instytucjami kulturalnymi. Rok rocznie Instytut Nenckiego odwiedzają stypendyści Funduszu uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie odbywają także w Instytucie Nenckiego praktyki naukowe. Cyklicznie odbywają się także prezentacje Instytutu, mające na celu zapoznanie z jego historią i osiągnięciami oraz działalnością wybranych pracowni. Więcej na stronie http://www.fundusz.org/