Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego-dr Maciej Trojan

20 lutego (czwartek) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym dr Maciej Trojan, Zakład Psychologii Zwierząt, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład p.t.: „Ewolucyjne korzenie altruizmu, poczucia sprawiedliwości i moralności u zwierząt”, sala II piętro, godzina 14:30.