Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego-mgr Beata Symonowicz

17 lutego (czwartek) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym mgr Beata Symonowicz (Pracownia Etologii, Zakład
Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład p.t.: „Mali rodzice – zachowania opiekuńcze pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera)”, sala II piętro, godzina 14:30.