Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego-mgr Paweł Mazurkiewicz

16 maja (czwartek) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym mgr Paweł Mazurkiewicz (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego i Pracownia Etologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład p.t: „Czy młode mrówki gryzą? Rozwój zachowań obronnych i manipulacyjnych u młodych robotnic mrówki ćmawej (Formica polyctena)”, sala II piętro, godzina 14:30