Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego-prof. dr hab. Tadeusz Kaleta

17 maja (czwartek) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym prof. dr hab. Tadeusz Kaleta, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygłosi wykład p.t.: „Ikonografia prehistoryczna i starożytna jako źródła historii zoologii i etologii”, sala II piętro, godzina 14:30.