POZOSTAŁE GRANTY

Tytuł projektu: Nowa, kompleksowa i wysoce specyficzna terapia glejaków
Typ projektu:
Program Badań Stosowanych (PBS)
Finansowanie:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Konsorcjum:
Glia Sp. z o.o. – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Kierownik projektu:
dr Paweł Wiśniewski
Koordynator naukowy:
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Akronim:
GLIATOR
No umowy: PBS 3/B7/19/2015
Okres realizacji: 2015-2017
Budżet całkowity: 3 032 869 zł
NCBR:
1 982 358
Wkład własny:
1 049 511

 

Tytuł projektu: Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki
Typ projektu: Program Badań Stosowanych (PBS)
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Konsorcjum: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN -OncoArendi Therapeutics sp. z o.o.
Kierownik projektu: Prof. Lesze Kaczmarek
Nr umowy: PBS 3/A8/36/2015
Okres realizacji: 2015-2017
Budżet całkowity: 3 108 250,00 PLN
NCBR: 2 914 250,00 PLN
Wkład własny: 194 000,00 PLN

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Ocena skuteczności tkankowo- i rozwojowo- specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym

Projekt nr PSPB 210/2010

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nazwa Beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Nazwa konsorcjanta: Uniwersytet w Zurichu
wartość projektu: 2 177 005,61 PLN

okres realizacji: 01.01.2012-30.09.2016

Strona programu: www.programszwajcarski.gov.pl

Projekt Polsko-Szwajcarski - informacje ogólne