Pracownia Biochemii Lipidów

Kierownik: Sławomir PIKUŁA

Zespół: Łukasz Bożycki, Anna A. Ćmoch, Le Duy Do, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Krzysztof J. Skowronek

Profil badań:

Wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia jonowa ze szczególnym uwzględnieniem białek wiążących jony wapnia i lipidy, aneksyn (od A. thaliana do H. sapiens ); mineralizacja tkanek na poziomie molekularnym i komórkowym ; wewnątrzkomórkowy transport cholesterolu w normie i w patologii; mechanizm wydzielania katecholamin; przekazywanie sygnału wapniowego w komórce; transport jonów, metabolitów i ksenobiotyków przez błony biologiczne (kanały jonowe tworzone przez aneksyny).

Aktualna działalność badawcza:

• zależności strukturalno-funkcjonalne w obrębie rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy, aneksyn, ze szczególnym uwzględnieniem izoform aneksyny A6 i ich udziału w przekazywaniu sygnału wapniowego w komórce;
• udział aneksyn w wewnątrzkomórkowej homeostazie wapnia, metabolizmie cholesterolu oraz transporcie pęcherzykowym (w wydzielaniu katecholamin na drodze egzocytozy przez komórki chromochłonne rdzenia nadnerczy);
• właściwości aneksyn jako wewnątrzkomórkowych kanałów jonowych oraz ich związek z niektórymi chorobami człowieka, takimi jak osteoporoza, choroby spichrzeniowe (choroba Niemanna-Picka typu C) i nowotwory;
• czynniki wpływające na funkcjonowanie aneksyn i izofom alkalicznej fosfatazy na wczesnych etapach mineralizacji zachodzących w pęcherzykach macierzy pozakomórkowej wydzielanej przez komórki linii Saos-2;
• udział aneksyn w zależnej od wapnia odpowiedzi roślin na warunki stresogenne.

Wybrane publikacje

Cmoch A, Strzelecka-Kiliszek A, Palczewska M, Groves P, Pikula S (2011) Matrix vesicles isolated from mineralization-competent Saos-2 cells are selectively enriched with annexins and S100 proteins. Biochem. Biophys. Res. Commun. 412, 683-687.

Thouverey C, Malinowska A, Balcerzak M, Strzelecka-Kiliszek A, Buchet R, Dadlez M, Pikula S (2011) Proteomic characterization of biogenesis and functions of matrix vesicles released from mineralizing human osteoblast-like cells. J. Proteomics 74, 1123-1134.

Do LD, Buchet R, Pikula S, Abousalham A, Mebarek S (2012) Direct determination of phospholipase D activity by infrared spectroscopy. Anal. Biochem. 430, 32-38.

Domon M, Nasir MN, Matar G, Pikula S, Besson F, Bandorowicz-Pikula J (2012) Annexins as organizers of cholesterol- and spingomyelin-enriched membrane microdomains in Niemann-Pick type C disease. Cell. Mol. Life Sci. 69, 1773-1785.

Sztolsztener ME, Dobrzyn A, Pikula S, Tylki-Szymanska A, Bandorowicz-Pikula J (2012) Impaired dynamics of late endosome/lysosome compartment in human Niemann-Pick type C skin fibroblasts carrying mutation in NPC1 gene. Molec. BioSyst. 8, 1197-1205.