Pracownia Cytometrii

Kierownik: Katarzyna Piwocka

 

Stopnie naukowe:
2013 Habilitacja, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2001 Doktor biologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
1994 Magister Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Staże naukowe:
2003-2004 Staż podoktorski, BioSciences Institute, University College Cork, Ireland
2008, 2013 Staże krótkoterminowe, Lady Davis Research Institute, McGill University, Montreal, Canada
2002, 2005 Staże krótkoterminowe, BioSciences Institute, Cork Cancer Research Centre, University College Cork, Ireland

 

Zatrudnienie:
2018 - Profesor Instytutu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2010 - Kierownik Pracowni Cytometrii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2010-2018 Adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2004-2010 Asystent, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2003-2004 Postdok, Development and Disease Laboratory, BioSciences Institute, University College Cork, Cork, Ireland
1995-2002 Asystent, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

 

Nagrody i wyróżnienia:
2018-  V-ce przewodnicząca Komisji ISAC Marylou Ingram Scholars Program Committee
2016-2018 Członek Komisji ISAC Marylou Ingram Scholars Program Committee
2012-2016 Stypendium towarzystwa naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry)
2007 Nagroda Zespołowa Wydziału II Polskiej Akademii Nauk
2007 Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia

Kierownik: Katarzyna PIWOCKA

Zespół: Bac Viet LE (doktorant), Marta BREWIŃSKA-OLCHOWIK, Piotr CHROŚCICKI, Zofia DĄBROWSKA, Wioleta DUDKA, Marta KOLBA (doktorantka), Agata KOMINEK, Paulina PODSZYWAŁOW-BARTNICKA, Julian SWATLER (doktorant), Laura TUROS-KORGUL, Milena WIECH, Magdalena WOŁCZYK

 

Pracownia Cytometrii powstała w czerwcu 2010 roku w celu rozwoju i zapewnienia wysokiej klasy ekspertyzy, aparatury i serwisu dotyczącego wieloparametrowej cytometrii. Naszym celem jest świadczenie usług i współpraca naukowa, bazujące na specyficznych potrzebach użytkowników i obejmujące planowanie eksperymentów, ich wykonanie oraz zaawansowaną analizę danych.

 

Jednocześnie, w ramach działalności naukowej realizujemy granty badawcze z dziedziny biologii nowotworów. Nasze badania koncentrują się na poznaniu  mechanizmów sprzyjających progresji oraz nabywania oporności w białaczkach, w celu zaproponowania potencjalnych nowych strategii terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji międzykomórkowych i znaczenia mikrośrodowiska białaczek.

 

Więcej informacji na stronie pracowni http://piwocka-lab.nencki.edu.pl

 

Sprzęt

BD LSR Fortessa Analyser – wyposażony w lasery 355 nm, 405 nm, 488 nm, 635 nm
Cell sorter BD FACSAriaII – wyposażony w lasery 405nm, 488 nm, 635 nm
Cytometer BD FACSCalibur – wyposażony w laser 488 nm i czerwoną diodę 635 nm
Cytometer BD FACSCalibur – wyposażony w lasery 488 i 635 nm
Capillary cytometer Merck Millipore Guava easyCyte – wyposażony w lasery 488 nm i 640 nm

 

Metody/aplikacje w zakresie cytometrii:

- cytometria wieloparametrowa/wielokolorowa
​- sortowanie komórek
- immunofenotypowanie
- analiza przeżywalności i różnych parametrów apoptozy
- PrimeFlow- wykrywanie RNA metodą cytometryczną
- analiza uszkodzeń DNA
- analiza cyklu komórkowego i proliferacji
- analiza potencjału błony mitochondrialnej
- cytometryczna analiza szlaków sygnałowych
- znakowanie immunocytochemiczne białek wewnątrzkomórkowych i błonowych
- pomiar produkcji ROS
- oznaczanie cytokin
- oparty na cytometrii FRET- oznaczenie interakcji białko-białko za pomocą znaczników fluorescencyjnych

 

W ramach działalności naukowej posługujemy się szerokim spektrum metod z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej oraz obrazowania

 

Aktualna działalność naukowa

  • mechanizmy promujące progresję białaczek oraz oporność na terapię;  poszukiwanie potencjalnych celów terapeutycznych w komórkach białaczki
  • rola zintegrowanej odpowiedzi na stres w białaczkach
  • nieklasyczne mechanizmy deficytów BRCA1/2 w nowotworach
  • markery białkowe w badaniu deficytów BRCA1/2 i podatności na inhibitory PARP
  • interakcje pomiędzy komórkami białaczki a komórkami podścieliska szpiku
  • bezpośrednie połączenia międzykomórkowe tunneling nanotubes (TNTs) w mikrośrodowisku białaczek
  • znaczenie mikropęcherzyków białaczkowych w regulacji immunosupresji

 

Działalność usługowa

Prowadzimy działalność usługową dla wszystkich podmiotów, zarówno placówek badawczych, jak i instytucji komercyjnych oraz podmiotów R&D.

Usługi obejmują:

- Planowanie i przeprowadzenie eksperymentów w ramach posiadanej ekspertyzy cytometrycznej
- Analizę, wizualizację i interpretację wyników (FACSDiva, FloJo, FlowSOM, tSNE)
- Konsultacje w zakresie projektowania eksperymentów i analizy danych
- Szkolenia i warsztaty

 

Cennik oraz szczegółowe informacje dotyczące usług znajdują się na stronie Pracowni: https://piwocka-lab.nencki.edu.pl/home-page/core-facility-service

 

Działalność usługowa współfinansowana jest w ramach grantu TEAM-TECH Core Facility Plus/2017-2/2 (POIR.04.04.00-00-23C2/17) - FLOW-PROSPER

 

 

 

Wybrane publikacje

 

Szymańska E, Nowak P, Kolmus K, Cybulska M, Goryca K, Derezińska-Wołek E, Szumera-Ciećkiewicz A, Brewińska-Olchowik M, Grochowska A, Piwocka K, Prochorec-Sobieszek M, Mikula M, Miączyńska M. Synthetic lethality between VPS4A and VPS4B triggers an inflammatory response in colorectal cancer. EMBO Mol Med. 2020 Jan 13:e10812.

 

Swatler J, Dudka W, Bugajski L, Brewinska-Olchowik M, Kozlowska E, Piwocka K. Chronic myeloid leukemia-derived extracellular vesicles increase Foxp3 level and suppressive activity of thymic regulatory T cells. Eur J Immunol. 2019 Nov 23.

 

Kolba MD, Dudka W, Zaręba-Kozioł M, Kominek A, Ronchi P, Turos L, Chroscicki P, Wlodarczyk J, Schwab Y, Klejman A, Cysewski D, Srpan K, Davis DM, Piwocka K. Tunneling nanotube-mediated intercellular vesicle and protein transfer in the stroma-provided imatinib resistance in chronic myeloid leukemia cells. Cell Death Dis. 2019 Oct 28;10(11):817.

 

Podszywalow-Bartnicka P, Maifrede S, Le BV, Nieborowska-Skorska M, Piwocka K, Skorski T. PARP1 inhibitor eliminated imatinib-refractory chronic myeloid leukemia cells in bone marrow microenvironment conditions. Leuk Lymphoma. 2019 Jan;60(1):262-264.

 

Maifrede S, Nieborowska-Skorska M, Sullivan-Reed K, Dasgupta Y, Podszywalow-Bartnicka P, Le BV, Solecka M, Lian Z, Belyaeva EA, Nersesyan A, Machnicki MM, Toma M, Chatain N, Rydzanicz M, Zhao H, Jelinek J, Piwocka K, Sliwinski T, Stoklosa T, Ploski R, Fischer T, Sykes SM, Koschmieder S, Bullinger L, Valent P, Wasik MA, Huang J, Skorski T. Tyrosine kinase inhibitor-induced defects in DNA repair sensitize FLT3(ITD)-positive leukemia cells to PARP1 inhibitors. Blood. 2018 Jul 5;132(1):67-77.

 

Nieborowska-Skorska M, Sullivan K, Dasgupta Y, Podszywalow-Bartnicka P, Hoser G, Maifrede S, Martinez E, Di Marcantonio D, Bolton-Gillespie E, Cramer-Morales K, Lee J, Li M, Slupianek A, Gritsyuk D, Cerny-Reiterer S, Seferynska I, Stoklosa T, Bullinger L, Zhao H, Gorbunova V, Piwocka K, Valent P, Civin CI, Muschen M, Dick JE, Wang JC, Bhatia S, Bhatia R, Eppert K, Minden MD, Sykes SM, Skorski T. 18. Gene expression and mutation-guided synthetic lethality eradicates proliferating and quiescent leukemia cells. J Clin Invest. 2017 Jun 1;127(6):2392-2406.

 

Wolczyk M, Podszywalow-Bartnicka P, Bugajski L, Piwocka K. Stress granules assembly affects detection of mRNA in living cells by the NanoFlares; an important aspect of the technology. Biochim Biophys Acta Gen Subj. 2017 May;1861(5 Pt A):1024-1035.