PRACOWNIA MOLEKULARNYCH PODSTAW ZACHOWANIA

Kierownik: Katarzyna Radwańska 

 

Wykształcenie:
2012 Habilitacja, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2005 Doktorat, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
1999 Magisterium, Wydział Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego

 

Treningi Naukowe:
2008-2013 Postdoctoral research fellow at the Laboratory of Molecular Neurobiology of Prof. Leszek Kaczmarek, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS
2006-2008 Marie Curie postdoctoral research fellow, Laboratory of Molecular Analysis of Memory of Prof. Karl Peter Giese, Centre for the Cellular Basis of Behaviour, Kings’ College London
2001, 2002, 2003 Laboratory of Neuronal Signaling and Gene Regulation, Dr Jocelyne Caboche, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

 

Honors and fellowships:
2013 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za Habilitację
2010 Grant POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2009 Marie Curie Reintegration Grant
2006 Marie Curie Intra-European Fellowships for a post-doctoral training

Kierownik: Katarzyna Radwańska

Zespół: Małgorzata Borczyk (doktorantka), Kacper Łukasiewicz (doktorant), Maria Nalberczak-Skóra (doktorantka), Agata Nowacka (magistrantka), Kamil Tomaszewski  (doktorant), Anna Cały (doktorantka), Roberto Pagano (doktorant), Małgorzata Piechota (Post-doc), Agata Sapieja (techniczka), Magdalena Ziółkowska (techniczka).

Profil badań

 

Procesy związane z powstawaniem i przebudową śladu pamięciowego są podstawą funkcjonowania mózgu. Procesy te są zaburzone w wielu chorobach psychicznych takich jak zespół stresu pourazowego czy uzależnienia. W chwili obecnej molekularne podłoże pamięci nie jest jednak poznane w stopniu wystarczającym na stworzenie skutecznych terapii zaburzeń poznawczych.

Nasz zespół zajmuje się molekularnym podłożem pamięci. W równoległej linii badań pracujemy nad opisaniem zwierzęcego modelu choroby alkoholowej. W naszych badaniach łączymy najnowsze techniki biologii molekularnej, obrazowania mózgu, analizy morfologicznej i funkcjonalnej komórek nerwowych oraz zachowania zwierząt.

 

Dalekosiężnym celem naszych badań jest zrozumienie kodu, za pomocą którego mózg zapisuje wspomnienia. Chcielibyśmy także zrozumieć w jaki sposób nadużywanie alkoholu zaburza ten proces prowadząc do uzależnienia.

 

Więcej informacji na stronie:  https://radwanskalab.eu/
Network of European Neuroscience Institutes (ENI-NET) 

 

Aktualna działalność badawcza

 

  • Rola cichych synaps w rozwoju uzależnienia od alkoholu. Używamy narzędzi biologii molekularnej i elektrofizjologii skrawków mózgu (ang. patch clamp) by badać pojawianie się cichych synaps (czyli takich, które nie zawierają głównych receptorów dla glutaminianu, AMPA) w mózgach myszy pijących alkohol. Chcielibyśmy zrozumieć czy powstawanie cichych synaps związane jest z rozwojem uzależnienia od alkoholu. Chcielibyśmy także zrozumieć procesy molekularne prowadzące do powstawania cichych synaps. W szczególności interesuje nas rola białka Arc/Arg3.1.
  • Rola hipokampa i ciała migdałowatego w rozwoju uzależnienia od alkoholu. Używamy manipulacji chemogenetycznych by badać udział hipokampa i ciała migdałowatego, a także ich projekcji, w rozwoju zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu.
  • Przebudowa synaps w procesie powstawania pamięci. Używamy narzędzi biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej by badać w jaki sposób proces uczenia prowadzi do przebudowy synaps. W szczególności badamy funkcję interakcji dwóch ważnych białek synaptycznych: CaMKII i białka rusztowania synapsy PSD-95.
  • Przebudowa sieci neuronalnych w czasie przetwarzania pamięci długotrwałej. Stosujemy analizę markerów aktywności komórkowej (c-Fos) połączoną z oczyszczaniem (iDISCO) i wizualizacją całego mózgu by stworzyć mapę sieci neuronalnych zaangażowanych w prztwarzanie pamięci.

 

 

Wybrane publikacje

 

Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Harda Z, Piechota M, Ziółkowska M, Cały A, Pagano R and Radwanska K (2018) Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction. Neuropsychopharmacology 0:1–11; https://doi.org/10.1038/s41386-018-0119-4

 

Harda Z, Dzik JM, Nalberczak-Skóra M, Meyza K, Łukasiewicz K, Łęski S, Radwanska K (2018) Autophosphorylation of αCaMKII affects social interactions in mice. Genes Brain Behav. 2018 Jun;17(5):e12457. doi: 10.1111/gbb.12457.

 

Stefaniuk M, Beroun A, Lebitko T, Markina O, Leski S, Meyza K, Grzywacz A, Samochowiec J, Samochowiec A, Radwańska K, Kaczmarek L (2017). Matrix Metalloproteinase-9 and Synaptic Plasticity in the Central Amygdala in Control of Alcohol-Seeking Behavior. Biol Psychiatry. 2017 Jan 5. pii: S0006-3223(17)30001-X. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.12.026.

 

Havekes R, Park AJ, Tudor JC, Luczak VG, Hansen RT, Ferri SL, Bruinenberg VM, Poplawski SG, Day JP, Aton SJ, Radwańska K, Meerlo P, Houslay MD, Baillie GS, Abel T ( 2016) Sleep deprivation causes memory deficits by negatively impacting neuronal connectivity in hippocampal area CA1. Elife, doi: 10.7554/eLife.13424.

 

Mijakowska Z, Łukasiewicz K, Ziółkowska M, Lipiński M, Trąbczyńska A, Matuszek Ż, Łęski S, Radwanska K (2015). Autophosphorylation of alpha isoform of calcium/calmodulin-dependent kinase II regulates alcohol addiction-related behaviors. Addict Biol, doi: 10.1111/adb.12327.