PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII

Kierownik: Elżbieta Szeląg

 

Stopnie naukowe
2005 - profesor, mianowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
1996 - docent, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN;
1985 - doktor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN;
1984 - logopeda dyplomowany, Uniwersytet Warszawski;
1975 - magister biologii, Uniwersytet Warszawski.

 

Pełnione funkcje
1999 – obecnie Kierownik Pracowni Neuropsychologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN;
2006-2017 Kierownik Katedry Neurorehabilitacji, Uniwersytet SWPS Warszawa;
2006-2017 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych, Uniwersytet SWPS Warszawa.

 

Wyjazdy badawcze i udział w szkoleniach

 • Wielokrotne wyjazdy badawcze m.in. do: Institute of Medical Psychology i Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich; Institute of Medical Psychology, Otto-von-Guericke University of Magdeburg; Department of Psychology, University of Beijing; International Institute for Advanced Scientific Studies; University of Napoli; Department of Clinical Neurophysiology, Georg-August University of Göttingen;
 • Wykładowca i współorganizator krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych;
 • 2016-2017 udział w szkoleniach dotyczących przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) i stałoprądowej (TCS): Monachium i Getynga;
 • 2002 Stypendium Vivian Smith Advanced Studies Institute Houston Health Center i International Neuropsychological Society w Xyllocastro (wykładowca);
 • 1991-1993 Stypendium Humboldta, Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximilians University of Munich.

 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
2013-2014 Ekspert zewnętrzny w panelu Science|Business, Horizon 2020, Bruksela;
2012 Medal Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN;
2010-2014 Wiceprzewodnicząca COST TD 0904 TIMELY;
2009 Złoty Krzyż Zasługi, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN;
2006-2017 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych, Uniwersytet SWPS Warszawa;
1999-obecnie Członek Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich;
1991-1993 Stypendium Humboldta, Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximilians University of Munich.

Zespół: Anna Bombińska, Mateusz Choiński (doktorant), Anna Dacewicz (doktorant), Katarzyna Jabłońska (doktorant), Magdalena Piotrowska (doktorant), Aneta Szymaszek, Małgorzata Węsierska

 

 

Profil badań

 

Neuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi i zwierząt w normie i patologii. Stosowane metody: psychofizyczne, neuropsychologiczne, neuroobrazowe (fMRI), elektrofizjologiczne, farmakologiczne, techniki neuroanatomiczne i lezje.

Badania ludzi koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji, percepcji czasu, komunikacji językowej, pamięci, uczeniu się, procesach uwagowych i funkcjach zarządczych. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym opóźnieniem rozwoju mowy i języka, afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem. Badania prowadzone na zwierzętach koncentrują się na neuronalnym i neuroanatomicznym podłożu procesów uczenia się i pamięci, percepcji słuchowej, koordynacji i plastyczności poznawczej w normie i w stanach chorobowych wywołanych zmianami w układzie pobudzającym / hamującym poprzez np. zastosowanie nanocząstek srebra.

Więcej informacji na stronach: http://www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl/ oraz http://elzbietaszelag.pl/Aktualna działalność badawcza

 • neuropsychologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi i zwierząt;
 • zastosowanie treningów poznawczych i treningów fizycznych w celu poprawy funkcjonowania umysłu seniorów;
 • starzenie chronologiczne a starzenie poznawcze, neurodegeneracja i neurorehabilitacja;
 • opracowanie i walidacja innowacyjnego programu terapeutycznego dr Neuronowski® http://neuronowski.com/;
 • czasowe aspekty przetwarzania informacji w normie i patologii, percepcja czasu;
 • reprezentacja mózgowa języka, asymetria półkul mózgowych;
 • funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzonym słuchem, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz neurorozwojowymi;
 • wpływ czynników zaburzających funkcje poznawcze na funkcjonowanie realnej idiotetycznej pamięci przestrzennej w ciemności;
 • związek pomiędzy aktywnością mózgu i funkcjami poznawczymi u osób w różnym wieku;
 • czynniki modulujące koordynację i plastyczność poznawczą w modelu szczurzym;
 • wpływ nanocząsteczek srebra na pamięć i funkcje poznawcze w modelu szczurzym.


Wybrane publikacje

 

Szelag E. (2018). Effects of Video Game Training on Measures of Selective Attention and Working Memory in Older Adults: Results from a Randomized Controlled Trial, Frontiers in Aging Neuroscience, 9, 442.

 

Szymaszek A., Dacewicz A., Urban P. & Szelag E. (2018). Training in temporal information processing ameliorates phonetic identification, Frontiers in Human Neuroscience, 12,2013.

 

Węsierska, M., Dziendzikowska, K., Gromadzka-Ostrowska, J., Dudek, J., Polkowska-Motrenko, H., Audinot, J. N., Gutleb, A.C., Lankoff, A.& Kruszewski, M. (2018). Silver ions are responsible for memory impairment induced by oral administration of silver nanoparticles. Toxicology Letters , 290, 133-144.

 

Oroń A., Wolak T., Zeffiro T., Szeląg E. (2016) Cross-modal comparisons of stimulus specificity and commonality in phonological processing. Brain Lang, 155, 12-23.

 

Duda W., Wesierska M., Ostaszewski P., Vales K., Nekovarova T., & Stuchlik A. (2016). MK-801 and memantine act differently on short-term memory tested with different time-intervals in the Morris water maze test. Behavioural Brain Research , 311, 15-23.