Pracownia Sekwencjonowania w Instytucie Nenckiego

17.05.2021r. w Instytucie Nenckiego rozpoczęła działalność nowa pracownia usługowa. Jest to Pracownia Sekwencjonowania, której kierownikiem został Dr Bartosz Wojtaś.

 

Dr Bartosz Wojtaś jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii, Oddział w Gliwicach. Odbył staż przed-doktorski w Fetal and Perinatal Medicine Research Group w Hospital Clinic w Barcelonie oraz w trakcie doktoratu na Oddziale Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech.

 

Dr Wojtaś posiada dziesięcioletnie doświadczenie w sekwencjonowaniu nowej generacji, zarówno od strony eksperymentalnej, jak i od strony analitycznej. Ma doświadczenie w zastosowaniach genomicznych, transkryptomicznych i epigenomicznych sekwencjonowania nowej generacji. Jest współautorem wielu publikacji, w tym w takich czasopismach jak Cell Reports, Glia i Acta Neuropathologica Communications. Był stypendystą/grantobiorcą NCN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Celem nowej pracowni usługowej jest świadczenie usług sekwencjonowania na rzecz społeczności naukowej Nenckiego i użytkowników zewnętrznych. Laboratorium dysponuje najnowszymi technologiami (platforma NovaSeq 6000) i specjalistyczną wiedzą, co umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie. Pracownia jest w stanie zaoferować pomoc w przygotowaniu oraz realizacji projektów, a także dostarczyć wysokiej jakości wizualizacje danych.