Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych

Kierownik: Agnieszka DOBRZYŃ

Zespół:
Anna GAJDA, Katarzyna HANZELKA, Justyna JANIKIEWICZ, Magdalena JAZUREK, Małgorzata MAŁODOBRA-MAZUR, Katarzyna MNICH, Aleksandra PYRKOWSKA, Anna DZIEWULSKA (doktorantka), Katarzyna KOLCZYŃSKA (doktorantka), Kamil KOZIŃSKI (doktorant), Katarzyna MALEŃCZYK (doktorantka), Aleksandra RUMIŃSKA (doktorantka), Norbert OSIŃSKI

Profil badań

Tematyka badawcza naszej pracowni to molekularne i biochemiczne podstawy toksyczności lipidów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów prowadzących do insulinooporności oraz roli kwasów tłuszczowych w regulacji ekspresji genów. W szczególności jesteśmy zainteresowani znalezieniem związku pomiędzy otyłością a towarzyszącymi jej zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak oporność na insulinę, zaburzenie funkcjonowania komórek beta trzustki, stłuszczenie wątroby. Nasze badania obejmują analizę czynników transkrypcyjnych oraz szlaków transmisji sygnałów związanych z metabolizmem lipidów i mających istotne znaczenie w patogenezie Zespołu Metabolicznego.

Podstawowe stosowane techniki to: tworzenie zwierzęcych modeli otyłości i insulinooporności (także z wykorzystaniem technik modyfikacji genetycznej), prowadzenie kultur komórkowych, analiza ekspresji genów przy użyciu real time PCR, klonowanie i sekwencjonowanie, analiza aktywności enzymów, technika Western blott, immunoprecypitacja oraz metody chromatograficzne (TLC, GC, HPLC).

Więcej informacji na stronie: http://team.nencki.gov.pl/

Aktualna działalność badawcza

• określenie mechanizmów, poprzez które wewnątrzkomórkowa akumulacja lipidów prowadzi do zmniejszenia wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę – analiza roli ceramidów, SCD1, AMPK, HSP72
• określenie udziału czynników transkrypcyjnych (t.j. FoxO, TCF, STAT, PPAR, SREBP) w indukowanych przez lipidy zaburzeniach funkcjonowania komórek beta trzustki;
• określenie roli szlaku endokanabinoidowego w regulacji wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę
• określenie epigenetycznych mechanizmów regulacji adipogenezy

Wybrane publikacje

Dziewulska A., Dobrzyn P., Jazurek M., Pyrkowska A., Ntambi JM, Dobrzyn A. (2012) Monounsaturated fatty acids are required for membrane translocation of protein kinase C-theta induced by lipid overload in skeletal muscle. Molecular Membrane Biology, 29(7):309-20.

Dobrzyn P., Dobrzyn A., Miyazaki M., Ntambi J.M. (2010): Loss of stearoyl-CoA desaturase 1 rescues cardiac function in obese leptin-deficient mice. Journal of Lipid Research, 51: 2202-2210.

Dobrzyn P., Jazurek M., Dobrzyn A. (2010): Stearoyl-CoA desaturase and insulin resistance – What is the molecular switch. Biochimiva et Biophysica Acta, 1797: 1189-1194.

Dobrzyn P., Pyrkowska A., Jazurek M., Szymanski K., Langfort J., Dobrzyn A. (2010) Endurance training-induced accumulation of muscle triglycerides is coupled to upregulation of stearoyl-CoA desaturase 1. Journal of Applied Physiology, 109:1653-1661