Centrum Badań Podstawowych i Translacyjnych w Zakresie Biologii i Nauk Biomedycznych

Pracownia Białek Wiążących Wapń

Kierownik: Anna Filipek

Pracownia Biochemii Lipidów
Kierownik: Sławomir Pikuła
 

Pracownia Biofizyki Komórki
Kierownik: Jakub Włodarczyk
 

Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki
Kierownik: Aleksandra Pękowska

 

Pracownia Biologii Mitochondriów i Metabolizmu
Kierownik: Mariusz R. Więckowski

 

Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska
 

Pracownia Chorób Metabolicznych
Kierownik: Grzegorz Sumara

 

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
Kierownik: Dorota Włoga

Pracownia Epileptogenezy
Kierownik: Katarzyna Łukasiuk

Pracownia Etologii
Kierownik: Ewa Joanna Godzińska

Pracownia Homeostazy Białkowej
Kierownik: Piotr Brągoszewski

 

Pracownia Metabolizmu Komórki
Kierownik: Krzysztof Zabłocki

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
Kierownik: Paweł Dobrzyń

 

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Kierownik: Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Kierownik: Ewa Sikora

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania
Kierownik: Katarzyna Radwańska

 

Pracownia Neurobiologii Procesów Językowych
Kierownik: Katarzyna Jednoróg

 

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: Leszek Kaczmarek

Pracownia Neurobiologii Emocji
Kierownik: Ewelina Knapska

 

Pracownia Neuroinformatyki
Kierownik: Daniel Wójcik

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Kierownik: Joanna Dzwonek
 

Pracownia Neuropsychologii
Kierownik: Elżbieta Szeląg

 

Pracownia Pamięci Przestrzennej
Kierownik: Rafał Czajkowski

 

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej
Kierownik: Urszula Sławińska

Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Kierownik: Katarzyna A. Nałęcz


Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Kierownik: Agnieszka Dobrzyń

Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Kierownik: Adam Szewczyk

Grupa Neurobiologii Naprawczej
Kierownik: Małgorzata Skup