Centrum Neurobiologii

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie
Kierownik: Urszula Wojda

 

Pracownia Bioinformatyki
Kierownik: Michał Dąbrowski

 

Pracownia Cytometrii
Kierownik: Katarzyna Piwocka

 

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Kierownik: Hanna Nieznańska


Pracownia Modeli Zwierzęcych
Kierownik: Witold Konopka

Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Kierownik: Bożena Kamińska-Kaczmarek


Pracownia Obrazowania Mózgu
Kierownik: Artur Marchewka

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych
Kierownik: Jędrzej Szymański

 

 

 

Centrum Neurobiologii 

Jako zespół pracowni środowiskowych, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego (CN) udostępnia użytkownikom zewnętrznym szereg usług badawczych i aparaturę badawczą wymaganą do prowadzenia zaawansowanych badań z dziedziny szeroko pojętej neurobiologii, biologii molekularnej, obrazowania biologicznego, transgenizacji oraz badań przedklinicznych. Oferta badawcza CN skierowana jest do pracowników instytutów naukowych i uczelni oraz do przemysłu innowacyjnego. Zasady korzystania z usług badawczych CN opisane są w załączonym regulaminie, a spis usług i cennik dostępne są w załączonym cenniku.

 

O Centrum Neurobiologii

 

Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego jest częścią europejskiego projektu kluczowego pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Na mocy umowy dwustronnej z koordynatorem projektu CePT, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), Instytut Nenckiego został jednym z głównych beneficjentów projektu CePT, gdzie wartość Inwestycji CN została wyceniona na 52 miliony złotych. CN, będące koherentnym zespołem pracowni środowiskowych, stanowi jednak integralną część infrastruktury badawczej Instytutu Nenckiego. Wprowadza ono innowacyjne rozwiązania do struktury badań Instytutu, oraz wpisuje się również w badania na rzecz gospodarki.

Celem utworzonego przez Instytut CN jest prowadzenie szeroko pojętych prac badawczych i rozwojowych w zakresie neurobiologii i chorób układu nerwowego mających na celu wprowadzenie na rynek nowoczesnych terapii oraz metod diagnostyki. Model funkcjonowania CN jako otwartego międzynarodowego centrum badawczego, wzoruje się na wiodącym na świecie modelu European Molecular Biology Laboratory – EMBL. Motorem i podstawowym źródłem utrzymania centrum będzie działalność naukowa najlepszych międzynarodowych zespołów badawczych w dziedzinie neurobiologii, o udokumentowanych osiągnięciach i najwyższym potencjale rozwoju, oraz współdziałania z zaawansowanymi podmiotami komercyjnymi, udostępniając nowoczesne terapie i diagnostykę współczesnej medycynie. Działalność CN oczywiście wspiera obecnie realizowane cele badawcze Instytutu, ale przede wszystkim koncentruje się na aktywnym wspieraniu interdyscyplinarnych programów badawczych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowych oraz we współpracy z przemysłem.

 

Film o Centrum Neurobiologii do obejrzenia na YouTube

 

Dokumenty do pobrania