Prof. Agnieszka Dobrzyń członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Prof. Agnieszka Dobrzyń została powołana przez premiera Jarosława Gowina do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. Zadaniem Rady jest opracowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Krajowy Plan Odbudowy po kryzysie wywołanym COVID-19.

Do szczególnych zadań Rady należy także wsparcie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w stworzeniu optymalnych ram wykorzystania funduszy w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej oraz kreowaniu strategii współpracy środowiska naukowego z biznesem.