Projekty Badawcze

40 konkurs projektów badawczych

GRANTY WŁASNE

Tytuł projektu: Aktywność ośrodków mózgowych zaangażowanych w trening w zakresie percepcji dotykowej – modulujący wpływ temperamentu i negatywnej informacji zwrotnej. Badanie z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego
Kierownik projektu: prof. zw. Małgorzata Kossut
No umowy: 3608/B/H03/2011/40
No projektu: N N106 360840
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 213.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ uszkodzeń DNA oraz zaburzenia mitozy na starzenie komórek mięśni gładkich; rola Nox4 i reaktywnych form tlenu
Kierownik projektu: dr Grażyna K. Mosieniak
No umowy: 0728/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 072840
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 350.000 zł

Tytuł projektu: Mechanizmy lokalnej generacji PIP2 w makrofagach aktywowanych przez LPS
Kierownik projektu: prof. nadzw. Katarzyna Kwiatkowska
No umowy: 5552/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 555240
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 320.000 zł

Tytuł projektu: Udział receptora TLR4 w endocytozie lipopolisacharydu przez makrofagi
Kierownik projektu: prof. nadzw. Katarzyna Kwiatkowska
No umowy: 8090/B/P01/2011/40
No projektu: N N303 809040
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 270.000 zł

Tytuł projektu: Udział metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-9 w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego i plastyczności synaptycznej
Kierownik projektu: dr Izabela J. Figiel-Ożóg
No umowy: 6651/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 665140
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 290.000 zł

Tytuł projektu: Identyfikacja nowych białek rzęskowych i ich funkcjonalna analiza w komórkach orzęska Tetrahymena thermophila i liniach komórkowych komórek ssaczych tworzących rzęski pierwotne
Kierownik projektu: dr Dorota Włoga
No umowy: 7066/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 706640
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 300.000 zł

Tytuł projektu: Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proinwazyjną aktywność makrofagów w guzach mózgu: rola zmian epigenetycznych oraz dysfunkcji molekularnych w ścieżce IKK-NFkB
Kierownik projektu: prof. zw. Bożena Kamińska-Kaczmarek
No umowy: 7862/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 786240
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 767.000 zł

Tytuł projektu: Rola białka adhezyjnego CD44 w plastyczności synaptycznej
Kierownik projektu: dr Grzegorz M. Wilczyński
No umowy: 7873/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 787340
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 350.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ nieinwazyjnej prądowej stymulacji mózgu na mechanizmy usprawniania pamięci operacyjnej
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata J. Węsierska
No umowy: 8165/B/P01/2011/40
No projektu: N N303 816540
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 196.000 zł

Tytuł projektu: Kodowanie informacji wzrokowej we wzgórku czworaczym górnym
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta J. Waleszczyk
No umowy: 8206/B/P01/2011/40
No projektu: N N303 820640
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 312.000 zł

Tytuł projektu: Rola pętli wzgórzowo-korowych w przetwarzaniu i modulacji informacji o bodźcach czuciowych
Kierownik projektu: dr Ewa A. Kublik
No umowy: 5330/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 533040
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 169.000 zł

Tytuł projektu: Diagnostyka chorób Niemanna-Picka w oparciu o nowe sondy białkowe, lizeninę i perfringolizynę O, specyficznie rozpoznające sfingomielinę i cholesterol
Kierownik projektu: prof. zw. Andrzej Sobota
No umowy: 5570/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 557040
Okres realizacji: 2011-2012
Budżet całkowity: 232.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ wczesnego doświadczenia wzrokowego na plastyczność układu wzrokowego dorosłych zwierząt
Kierownik projektu: dr Kalina A. Burnat-Kuijpers
No umowy: 5576/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 557640
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 270.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ uczenia się na interneurony cholecystokininowe w pierwszorzędowej korze somatosensorycznej (S1) dorosłych myszy
Kierownik projektu: dr Ewa M. Siucińska
No umowy: 6420/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 642040
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 180.000 zł

Tytuł projektu: Udział mikrodomen błon biologicznych, tratw lipidowych i kaweoli, w patogenezie chorób spichrzeniowych Niemanna-Picka typu C i Gauchera typu 1 i 3
Kierownik projektu: prof. nadzw. Joanna Bandorowicz-Pikuła
No umowy: 6427/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 642740
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 347.000 zł

Tytuł projektu: Rola receptorów serotoninowych 5-HT2 i 5-HT7 w wytwarzaniu ruchów lokomocyjnych u szczurów
Kierownik projektu: dr hab. Henryk P. Majczyński
No umowy: 3180/B/P01/2011/40
No projektu: N N404 318040
Okres realizacji: 2011-2014
Budżet całkowity: 324.000 zł

GRANTY PROMOTORSKIE

Tytuł projektu: Molekularny mechanizm śmierci i starzenia ludzkich limfocytów T indukowanych stresem replikacyjnym in vitro-rola ścieżki sygnalizacyjnej uszkodzeń DNA (DDR)
Kierownik projektu: prof. zw. Ewa Z. Sikora
No umowy: 0727/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 072740
Okres realizacji: 2011-2012
Budżet całkowity: 50.000 zł

Tytuł projektu: Stworzenie nowych klasyfikatorów do oceny złośliwości nowotworów oraz ich doświadczalna weryfikacja
Kierownik projektu: prof. zw. Bożena Kamińska-Kaczmarek
No umowy: 5513/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 551340
Okres realizacji: 2011-2012
Budżet całkowity: 50.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ ograniczonej stymulacji wzrokowej we wczesnym okresie życia na rozwój układu wzrokowego kota
Kierownik projektu: mgr Monika K. Zapaśnik
No umowy: 6541/B/P01/2011/40
No projektu: N N301 654140
Okres realizacji: 2011-2013
Budżet całkowity: 50.000 zł

Tytuł projektu: Wpływ lokalnie podawanego antagonisty receptora NMDA na aktywność elektryczną jądra półleżącego w mózgu szczura
Kierownik projektu: mgr Karolina A. Nowak
No umowy: 8120/B/P01/2011/40
No projektu: N N303 812040
Okres realizacji: 2011-2012
Budżet całkowity: 54.000 zł

Tytuł projektu: Funkcjonalna i strukturalna plastyczność drugorzędowej kory somatosensorycznej wywołana treningiem dyskryminacji dotykowej – badanie z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego
Kierownik projektu: mgr Weronika M. Dębowska
No umowy: 8203/B/P01/2011/40
No projektu: N N303 820340
Okres realizacji: 2011-2013
Budżet całkowity: 50.000 zł

Tytuł projektu: Udział izoform Ca2+-ATPaz błony plazmatycznej w procesie wydzielania katecholamin przez komórki chromochłonne rdzenia nadnerczy
Kierownik projektu: prof. zw. Sławomir Pikuła
No umowy: 5333/B/P01/2011/40
No projektu: N N401 533340
Okres realizacji: 2011-2012
Budżet całkowity: 50.000 zł


39 konkurs projektów badawczych

GRANTY WŁASNE

Tytuł projektu: Rola białka CacyBP/SIP w rozwoju tauopatii – wpływ modyfikacji potranslacyjnych
Kierownik projektu: prof. zw. Anna Filipek
No umowy: 5484/B/PO1/2010/39
No projektu: N N303 548439
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 205 000 zł

Tytuł projektu: Neuroprzekaźnik hamujący w plastyczności kory mózgowej wywołanej uczeniem – identyfikacja neurochemiczna interneuronów, udział genu Npas4 i wpływ wyciszenia ekspresji genu GAD67
Kierownik projektu: prof. zw. Małgorzta Kossut
No umowy: 2486/B/PO1/2010/39
No projektu: N N301 248639
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 420 000 zł

Tytuł projektu: Wpływ modulacji stanu zapalnegona plastyczność pouszkodzeniową kory mózgowej myszy
Kierownik projektu: dr Monika Liguz-Lęcznar
No umowy: 0987/B/PO1/2010/39
No projektu: N N401 098739
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 230 000 zł

Tytuł projektu: Wpływ deprywacji argininyna inwazyjność komórek nowotworowych
Kierownik projektu: prof. nadzw. Maria Jolanta Rędowicz
No umowy: 3182/B/PO1/2010/39
No projektu: N N301 318239
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 270 000 zł

Tytuł projektu: Stymulowana treningiem ruchowymi neurotrofinami plastyczność synaptyczna motoneuronów kontrolujących różne funkcje
Kierownik projektu: prof. nadzw. Małgorzata Skup
No umowy: 3247/B/PO1/2010/39
No projektu: N N401 324739
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 350 000 zł

Tytuł projektu: Przeszczep dordzeniowej tkanki nerwowej – rola unerwienia serotoninowego we wspomaganiu restytucji funkcji lokomocyjnych u sczura po całkowitym przecięciu rdzenia kręgowego- badania funkcjonalne
Kierownik projektu: prof. nadzw. Urszula Sławińska
No umowy: 1344/B/PO1/2010/39
No projektu: N N404 134439
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 228 000 zł

Tytuł projektu: Rola pęcherzyków macierzy pozakomórkowej w regulowanych przez aneksyny procesach fizjologicznej i patologicznej mineralizacji
Kierownik projektu: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
No umowy: 1406/B/PO1/2010/39
No projektu: N N401 140639
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 298 000 zł

Tytuł projektu: Modelowanie lokalnych potencjałów polowych pętli korowo-wzgórzowej
Kierownik projektu: dr hab. Daniel Krzysztof Wojcik
No umowy: 5428/B/PO1/2010/39
No projektu: N N303 542839
Okres realizacji: 2010-2013
Budżet całkowity: 186 000 zł

GRANTY PROMOTORSKIE

Tytuł projektu: Rola czynnika transkrypcyjnego Fox01 w rozwoju dysfunkcji komórek beta trzustki indukowanej przez kwasy tłuszczowe
Kierownik projektu: prof. nadzw. Agnieszka Dobrzyń
No umowy: 1937/B/PO1/2010/39
No projektu: N N301 193739
Okres realizacji: 2010-2012
Budżet całkowity: 50 000 zł

Tytuł projektu: Neurochemiczne i społeczne uwarunkowania różnych form zachowań agresywnych mrówek
Kierownik projektu: prof. zw. Ewa Joanna Godzińska
No umowy: 5954/B/PO1/2010/39
No projektu: N N303 595439
Okres realizacji: 2010-2012
Budżet całkowity: 35 000 zł

Tytuł projektu: Analiza korelacji ekspresji genów w kontekście struktury jądra komórkowego
Kierownik projektu: prof. nadzw. Krzysztof Pawłowski
No umowy: 1921/B/PO1/2010/39
No projektu: N N301 192139
Okres realizacji: 2010-2012
Budżet całkowity: 50 000 zł

Tytuł projektu: Udział aneksyny A6 w tworzeniu i stabilizacji mikrodomenlipidowych w fibroblastachpacjentów z chorobą Niemanna-Pieka typu C
Kierownik projektu: prof. zw. Sławomir Pikuła
No umowy: 1398/B/PO1/2010/39
No projektu: N N401 139839
Okres realizacji: 2010-2012
Budżet całkowity: 50 000 zł

Tytuł projektu: Charakterystyka biochemiczna i molekularna zmian obserwowanych w zachowaniu sfinalizowanych szczurów po podaniu wektora AAV kodującego BDNF
Kierownik projektu: prof. nadzw. Małgorzata Skup
No umowy: 3975/B/PO1/2010/39
No projektu: N N301 397539
Okres realizacji: 2010-2012
Budżet całkowity: 50 000 zł