Samorzad Doktorantów

Celem działalności Samorządu Doktorantów IBD jest reprezentowanie interesów doktorantów zarówno wewnątrz, jak i poza Instytutem. Bronimy przestrzegania praw doktorantów, jak również walczymy o nowe, które – naszym zdaniem – nam się należą. Dążymy także do integracji środowiska doktorantów poprzez włączanie się w inicjatywy popularnonaukowe, kulturalne czy sportowe.

Współpraca z innymi Organami Instytutu


Delegaci Rady uczestniczą w posiedzeniach Kolegium Instytutu oraz Rady Naukowej. Pomaga to nam lepiej orientować się w bieżących sprawach Instytutu oraz umożliwia sprawniejszą współpracę z Dyrekcją. Pośredniczymy między doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących naszego funkcjonowania w Instytucie. Chcemy też popularyzować wiedzę na temat praw i obowiązków doktoranta wśród naszych przełożonych jak i samych doktorantów.

Reprezentowanie interesów doktorantów IBD poza Instytutem


Uczestniczymy w konferencjach oraz w corocznym Zjeździe Doktorantów, na których omawiane są sprawy dotyczące statusu doktoranta, a także możliwości dalszych ścieżek kariery. Dążymy do integracji środowiska doktorantów PAN – zorganizowaliśmy pierwsze wybory na przedstawiciela doktorantów PAN w Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Działalność popularnonaukowa


Chętnie włączamy się w przedsięwzięcia mające na celu popularyzację nauki oraz przybliżenie wiedzy na temat pracy naukowej, takie jak organizowana w ramach Festiwalu Nauki Noc Badacza. Dodatkowo akcje takie sprzyjają integracji doktorantów oraz mogą być ciekawym – urozmaiceniem życia instytutowego.

Kontakt
Nasz adres e-mail to:


Strona samorządu doktorantow